• เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 2/2561

  อ่านต่อ . . .
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การออกแบบและการจัดการระบบน้ำเพื่อการเกษตร ประจำปี 2561

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 2/2561

  อ่านต่อ . . .
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฏิบัติอย่างไรกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ 2560 และ สวัสดิการและความก้าวหน้าด้านการบริหารบุคคลกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  อ่านต่อ . . .
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคโนโลยีการตรวจสอบการกัดกร่อนภายใต้ฉนวนและการกัดกร่อน ภายใต้ซัพพอร์ทโดยไม่ทำลาย”

  อ่านต่อ . . .
 • นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด ได้รับรางวัล 2017 AABI Torch Entrepreneur Awards สาขา Technology Transfer

  อ่านต่อ . . .
 • ขอเชิญร่วมเข้าอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX CRITERIA) ระดับข้อกำหนดโดยรวม (OVERALL ) วันที่ 8 - 10 พ.ย. 2560

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี เข้าร่วมรับโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559

  อ่านต่อ . . .
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีมวลวิกฤต (Critical Mass) ของบุคลากรและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของเอกชน ฯ

  อ่านต่อ . . .