• นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

  อ่านต่อ . . .
 • ด่วน...เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รับจำนวนจำกัดเพียง 110 คน เท่านั้น!!!

  อ่านต่อ . . .
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เทคโนธานี

  อ่านต่อ . . .
 • บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด ได้รับรางวัล 2017 AABI Torch Entrepreneur Awards สาขา Technology Transfer

  อ่านต่อ . . .
 • ขอเชิญร่วมเข้าอบรมหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX CRITERIA) ระดับข้อกำหนดโดยรวม (OVERALL ) วันที่ 8 - 10 พ.ย. 2560

  อ่านต่อ . . .
 • เทคโนธานี เข้าร่วมรับโล่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2559

  อ่านต่อ . . .
 • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

  น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมถวายอาลัย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมลงนามออนไลน์

  อ่านต่อ . . .
 • อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรม ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมีมวลวิกฤต (Critical Mass) ของบุคลากรและกิจกรรมวิจัยพัฒนาของเอกชน ฯ

  อ่านต่อ . . .