รูปภาพกิจกรรม /

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และขยายเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานในกลุ่มเยาวชนและครู ปีที่ 6 (ต้นกล้าพลังงาน รุ่นที่ 10) ระดับภาค (เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) วันที่ 9 ก.ย. 2559