รูปภาพกิจกรรม /

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์การสร้างพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และ ม.พะเยา