ข่าว /

อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการ
ประกาศ อัตราค่าบริการของศูนย์เครื่องมือฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

รายละเอียดคลิก : http://technopolis.sut.ac.th/src/file/DocumentFile/file/อัตราประกาศ CSTEฉบับที่2.pdf


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม