ข่าว /

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการOTOP

(อาหาร และ อาหารแปรรูป)
จัดอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 26 มิถุนายน 2560

 

 

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

-         การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานที่ผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

-         การพัฒนาเครื่องหมายการค้า

-         การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เป็นผู้ประกอบการ OTOP ด้าน อาหาร หรือ อาหารแปรรูป

- ได้รับการขึ้นทะเบียน OTOP

 

สนใจสมัครเข้าร่วมได้ที่

สมัครตามลิงค์ >>> http://smart.sut.ac.th/sut_e_form/view.php?id=382329

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี

โทร 044-224840 (คุณ วริศรา แจ่มจำรัส) 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม