ข่าว /

ประกาศรับผลคะแนนสอบ การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)

ประกาศรับผลคะแนนสอบ การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)
การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)  
สำหรับนักศึกษาที่สอบในรอบ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 และ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2561
 

 

ผู้สอบสามารถติดต่อรับผลสอบได้ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ณ ห้อง 119 ชั้น 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเหตุ : โดยผลคะแนนที่ประกาศจะเป็นผลคะแนนแบบกระดาษค่ะ

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810  โทรสาร 0-4422-4814
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม