ข่าว /

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บริการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาทิ ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัย เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ
ผ่านเว็บไซต์
www.stdb.most.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

***ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์และผลงานวิจัย***
หน่วยประสานงานความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม 
โทรศัพท์ 044-224847
อีเมล : wipada.sth@g.sut.ac.th

***ข้อมูลเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ***
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU)
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-223313-4
 อีเมล : LSU@sut.ac.th   Line : @lsu_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม