ข่าว /

โครงการ หลักสูตรการอบรมด้านการบริหารงานบำรุงรักษา

โครงการ หลักสูตรการอบรมด้านการบริหารงานบำรุงรักษา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 
หลักสูตรการอบรมด้านการบริหารงานบำรุงรักษา

1.หลักสูตร CMMS ลงชื่อสมัครอบรม    ตรวจสอบรายชื่อ

           

2.หลักสูตร Break Down Maintance ลงชื่อสมัครอบรม     ตรวจสอบรายชื่อ

3.หลักสูตร OEE ลงชื่อสมัครอบรม  ตรวจสอบรายชื่อ

 

เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษาป้องกัน 

สถานที่อบรม : เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ค่าสมัครอบรม
หากสมัครและชำระเงินภายในวันที่กำหนดจ่ายเพียง 2,000 บาท (รวม Vat แล้ว) 
(ดูรายละเอียดได้ในโปสเตอร์ของแต่ละหลักสูตร)

การชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
สามารถชำระได้ ผ่านทาง
1. การจ่ายเงินโปรดสั่งจ่ายในนามของ  มทส. เทคโนธานี – รายรับ  หรือโอนเงินล่วงหน้าผ่านบัญชี มทส. เทคโนธานี – รายรับ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เลขที่บัญชี  707-2-23218-0
- ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เลขที่บัญชี  980-2-88305-0
2. เพื่อยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จ มาที่โทรสาร 0-4422-4814
หรือ E-mail : wasutha@g.sut.ac.th โทรประสานการส่งเอกสาร 0-4422-4810 หรือ 09-5549-6623
3. เทคโนธานีไม่อยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000288654
4. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทุกกรณี

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111ถ.มหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-4810โทรสาร 0-4422-4814
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30น.)
Line ID: @asp2018
E-Mail : wasutha@g.sut.ac.th
FB : https://www.facebook.com/TNSUT/


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม