ข่าว /

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก “Derwent Innovation” เพื่อใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูล

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก “Derwent Innovation” เพื่อใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูล
กิจกรรมดีๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก “Derwent Innovation” เพื่อใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์แนวทางก่อนทำวิจัย และลดการเกิดความซ้ำซ้อนของงานวิจัยที่จะเกิดขึ้น โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561
 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวสิริมา พิณเพียงจันทร์
044-224825

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม