ข่าว /

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
กิจกรรมดีๆ  ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” เพื่อเข้าใจถึงความหมายของสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมากขึ้น จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 11 ธันวาคม 2561
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ 
หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
เริ่มลงทะเบียน 8.30 – 9.00 น.
เริ่มพิธีเปิด 9.00 น. และเริ่มบรรยาย 9.15 – 16.30 น.
(มีเอกสารประกอบการอบรมแจกฟรี!)
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวแพรวพรรณ ภูคะมา (เอ)
044-224825 หรือ 098-1059230

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม