ข่าว /

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
กิจกรรมดีๆ  ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในมือคุณ จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 11 ธันวาคม 2561
 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ 
หลักสูตร “การร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น
 
เริ่มลงทะเบียน 8.30 – 9.00 น.
เริ่มพิธีเปิด 9.00 น. และเริ่มบรรยาย 9.15 – 16.30 น.
(มีเอกสารประกอบการอบรมแจกฟรี !)
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวแพรวพรรณ ภูคะมา (เอ)
044-224825 หรือ 098-1059230

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม