ข่าว /

ประกาศรับสมัคร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจดสิทธิบัตร"

ประกาศรับสมัคร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมดีๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจดสิทธิบัตร" ใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์แนวทางก่อนทำวิจัย และลดการเกิดความซ้ำซ้อนของงานวิจัยที่จะเกิดขึ้น และการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 
บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณวีระเวช อรธนาลัย กรรมการผู้จัดการบริษัท อินเทลเล็คชวลดีไซน์ กรุ๊ป (IDG) ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้อง VIP3 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
เริ่มลงทะเบียน 8.30 - 9.00 น.
เริ่มบรรยาย 9.00 - 16.30 น.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 24 มกราคม 2562
 
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวสิริมา พิณเพียงจันทร์
044-224825

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม