ข่าว /

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<

ผู้เข้าสอบไม่ต้องนำอุปกรณ์ Notebook มาในวันสอบ

นักศึกษาที่สมัครสอบในครั้งแรกรบกวนติดต่อขอสอบกับทางศูนย์บริการฯ

เริ่มทำการสอบ : 10.00 - 11.00 น.  (ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องสอบ 15 นาที)
สถานที่สอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หมายเหตุ :
-  นักศึกษา มทส. สามารถใช้ผลสอบยื่นให้กับทางศูนย์บริการการศึกษาในการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาแทนการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) ได้
- นักศึกษาสามารถใช้ผลสอบIELTS/TOEIC/TOEFL/CU-TEPยื่นให้กับทางศูนย์บริการการศึกษาในการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาแทนการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) ได้
-  หากนักศึกษาที่เคยสอบครั้งแรกมาแล้ว หรือมีความประสงค์ที่จะชำระเงินสามารถลงทะเบียนเพื่อขอสอบในครั้งนี้ได้
-  หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบ
-  หากไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมสอบ
-  กรุณากรอก E-Mail ที่ใช้งานปัจจุบัน เนื่องจากผลสอบที่ได้รับจะจัดส่งผ่านทาง E-mail ของท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม