ข่าว /

อบรมการขุนโคขุนคุณภาพ

อบรมการขุนโคขุนคุณภาพ
เทคโนธานี เปิดรับสมัครอบรม งบกลุ่มจังหวัดปี 62 เขตพื้นที่ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย) #แต่ไม่มีที่พักให้ผู้อบรมต้องจัดหาที่พักเอง
#อบรมการขุนโคขุนคุณภาพ จำนวน 4 รุ่น
  - รุ่นที่ 1 จ.ชัยภูมิ (18 ก.พ.62) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
- รุ่นที่ 2 จ.ชัยภูมิ (เลื่อนจากเดือน ก.พ.) เป็น (8 เม.ย.62) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
  - รุ่นที่ 3 จ.บุรีรัมย์  (11 มี.ค.62) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
  - รุ่นที่ 4 จ.นครราชสีมา (23 เม.ย.62) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รุ่นละ 50 คน (ยกเว้นรุ่นที่จัด จ.นครราชสีมา  รับรุ่นละ 100 คน)
# สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
#สนใจสมัครอบรมตามลิงค์นี้ >> https://goo.gl/forms/s0HwFyYEmaIMixc83
หรือติดต่อ(ผู้ประสานงานในพื้นที่)
หากสมาชิกในเขตพื้นที่แต่ละจังหวัดสนใจสมัครในแต่ละรุ่น/พื้นที่ ติดต่อตามรายชื่อดังนี้
- จ.ชัยภูมิ คุณต่อ 062-1070755
- จ.สุรินทร์ คุณเสษฐวุฒิ 094-9865469
- จ.บุรีรัมย์ คุณต้อย 081-0710319
- จ.นครราชสีมา คุณคัมภีร์ 044-224920
  (เพื่อสำรองที่นั่งในพื้นที่)
(เริ่มลงทะเบียนตั่งแต่ เวลา 08.30 – 09.00 น)

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม