ข่าว /

บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
บริการตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ(LSU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3313-4
อีเมล์ : lsu@sut.ac.th
LINE : @lsu_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม