ข่าว /

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2563
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 หรือเทียบเท่า
เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2562
รายละเอียดการสมัครและประกาศรับสมัคร คลิก http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/101

---------------------------------------------------------------------

Link เข้าระบบเพื่อสมัคร. http://admission.mwit.ac.th/Account/Register

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม