ข่าว /

เลื่อน!! จัดอบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7/63

เลื่อน!! จัดอบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่รถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 7/63

กรุณาอ่านรายละเอียด
และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลแล้วเท่านั้น
หากมีผู้แจ้งรายละเอียดการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที

แจ้งเลื่อนอบรม!! รอบวันที่ 29 มี.ค. 63 เลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 63 

วัน เวลา สถานที่สอบ
วัน :  อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563  (เลื่อนจากวันที่ 29 มีนาคม 2563)
เวลา :  เริ่มลงทะเบียน 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรมเวลา 09.00 - 15.00  น. (หากมาเกินเวลา 09.15 น. ไม่อนุญาตเข้าห้องอบรม)
สถานที่ :  ณ ห้อง 310 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเหตุ : หากมีการการจัดอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th และใน E-mail ที่สมัคร

เปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันนี้ - 14 พ.ค. 63  

*สมัครออนไลน์ในระบบก่อนแจ้งการชำระเงินทุกครั้ง!*

 

 

สมัครอบรม ครั้งที่ 7/2563 <คลิกที่นี่>
(ขณะนี้มีผู้แจ้งชำระเงิน     13    คน) 

update 14.48 น.  19/03/2020 

 

 ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการชำระเงิน

หมายเหตุ: การอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเท่านั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสายตา, ข้อเขียน, การขับขี่) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ท่านสะดวกในลำดับต่อไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30- 16.30 น.)
E-Mail : asp.technopolis@gmail.com

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม