ข่าว /

เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 3/2563

เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 3/2563

กรุณาอ่านรายละเอียด
และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน

***สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี

*สมัครออนไลน์ในระบบก่อนแจ้งการชำระเงินทุกครั้ง!*

>>Register/สมัครสอบ<<
 
    
>>Check the list of candidates/ตรวจสอบรายชื่อ<<

 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม