ข่าว /

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ครั้งที่ 3/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ครั้งที่ 3/2563

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (์Name list of TOEIC 3/2563) -

วัน เวลา สถานที่สอบ

วัน    :      เสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
เวลา :      เริ่มลงทะเบียน 09.00 - 09.45  น. เริ่มสอบเวลา 10.00 - 12.30  น.
สถานที่ :  ณ ห้องสุรนารี ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
Date Time and Place of the test
Date     :    Saturday 25 January 2020
Time     :    Register at 09.00 - 09.45 hr.  Start the test at 10.00 - 12.30 hr.
Place    :    Room Suranaree on 2nd floor, Surasamanakhan , Suranaree University of Technology.
The test result will available 7 days after the test. Please receive the test result at Room 119, Surapat 1 (Technopolis), Monday - Friday from 09.00 am to 16.30 pm.
 

สิ่งที่ต้องเตรียม
นักศึกษา : บัตรนักศึกษาตัวจริงที่ไม่หมดอายุ หรือ เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา ที่ไม่เกิน 30 วัน
และ บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุและมีรูปถ่ายชัดเจน (หากภาพถ่ายไม่ชัดเจนให้เตรียมใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย)
บุคคลทั่วไป : บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุและภาพถ่ายชัดเจน (หากภาพถ่ายไม่ชัดเจนให้เตรียมใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย)
บุคลากร มทส. : บัตรพนักงาน มทส. และบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุและภาพถ่ายชัดเจน
(หากภาพถ่ายไม่ชัดเจนให้เตรียมใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย)

สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ 

เครื่องเขียนทุกชนิด (ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ในห้องสอบแล้ว)
เหรียญบาท ซิมการ์ด นาฬิกาข้อมือ กระเป๋าถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

***หากพบข้อผิดพลาดหรือเหตุอื่นๆกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบก่อนวันสอบ 3-7 วัน
หากเกินจากนี้จะถือว่าผู้สอบสละสิทธิ์


สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821
โทรสาร 0-4422-4814
E-mail : toeicsut@gmail.com


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม