ข่าว /

THE 7TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE

THE 7TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2020
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 – วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563
ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา และสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา
---------------------------------------------------------

ขอเชิญส่งกรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
โดยแบ่งหัวข้อ 4 กลุ่ม ดังนี้
**ประเด็นที่ 1 : Area-Based Engagement
**ประเด็นที่ 2 : Industrial Engagement
**ประเด็นที่ 3 : Innovation for Society
**ประเด็นที่ 4 : Bio-Circular-Green Economy (BCG Economy)

รายละเอียดการประชุม >>Click!<<
รายละเอียดการส่งกรณีศึกษา >>Click!<<
Template บทความกรณีศึกษา >>Click!<<
Templateโปสเตอร์ ขนาด90x120cm. >>Click!<<

สมัครส่งกรณีศึกษา >>Click!<<แผนที่การเดินทาง >>Click!<<
แนะนำที่พัก >>Click!<<

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821โทรสาร 0-4422-4814
E-mail : Ent7sut@g.sut.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.engagementthailand.org  >>คลิกที่นี่<<


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม