ข่าว /

THE 7TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE

THE 7TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE

 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
และ การรับชมผ่านระบบดิจิทัลด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

---------------------------------------------------------

การจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting คือ
1. การร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน (สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
2. การร่วมงานแบบออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ขอเชิญส่งกรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7
โดยแบ่งหัวข้อ 4 กลุ่ม ดังนี้
**ประเด็นที่ 1 : University Engagement by U2T
**ประเด็นที่ 2 : Community Engagement
**ประเด็นที่ 3 : Industrial Engagement
**ประเด็นที่ 4 : Innovation for Society

• รายละเอียดการประชุม >>Click<<
• รายละเอียดการส่งกรณีศึกษา >>Click<<
• Template บทความกรณีศึกษา (PDF) >>Click<<
• Template บทความกรณีศึกษา (Word) >>Click<<

------------------------------------------------------

เปิดรับสมัครส่งผลงานวิชาการ (กรณีศึกษา) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2564
‼ ลงทะเบียน ส่งกรณีศึกษา >>Click<<
------------------------------------------------------

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2564
‼ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน The 7th Engagement Thailand  >>Click<<

‼ ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน  >>Click<<
แผนที่การเดินทาง >>Click!<<             แนะนำที่พัก >>Click!<<

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
E-mail : Ent7sut@g.sut.ac.th
Line@ : @asp2020

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.engagementthailand.org  >>คลิกที่นี่<<


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม