ข่าว /

การขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด ตามผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 147 รายการ

การขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด ตามผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 147 รายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม