ข่าว /

หัวข้อข่าว
การขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ชำรุด ตามผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 147 รายการ

ถูกปิดการแสดง โดยผู้ดูแลระบบ