ข่าว /

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/63

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3/63

กรุณาอ่านรายละเอียด

และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน

ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลแล้วเท่านั้น

*สมัครออนไลน์ในระบบก่อนแจ้งการชำระเงินทุกครั้ง!*

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับปริญญาตรี (มทส.)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับปริญญาตรี

วัน เวลา สถานที่สอบ

วัน    :      เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

เวลา :      เริ่มลงทะเบียน 09.15 - 09.45  น. เริ่มสอบเวลา 10.00 - 11.00  น. 
สถานที่ :  แจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ประกาศรายชื่อวันที่ 27 เม.ย. 63)
 

สมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันนี้ - 26 เม.ย. 63

 

Register / สมัครสอบ  >> คลิกที่นี่ <<

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สอบครั้งแรก ติดต่อขอสอบกับ คุณธีระศักดิ์ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา (โทร 044-223021) 

 

 

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)
  • ประกอบด้วยคำถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
  • ในการทดสอบความรู้ซึ่งจะแบ่งเป็นทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในเชิงอนุมาน (implied meaning)ในภาษาอังกฤษ
  • ผู้สอบจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา (structure) และการสื่อความหมาย (meaning) เพื่อจะสามารถสื่อสารได้อย่างดี
  • ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น
  • ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบ computer-adaptive (ปรับเปลี่ยนข้อคำถามตามความสามารถของผู้สอบ) และคำตอบในแต่ละข้อของผู้สอบจะเป็นตัวกำหนดระดับความยาก-ง่ายของคำถามในข้อต่อไป
  • ให้ผลลัพธ์ในการสอบที่แม่นยำ สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม