ข่าว /

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 3/63

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 3/63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 

หมายเหตุ : เปิดสอบรอบละ 30 คน (เท่านั่น)  โดยลำดับที่ 1-30 จะสอบเวลา 10.00 น. และลำดับที่ 31-60 สอบเวลา 12.00 น. (สามารถตรวจสอบรอบเวลาสอบของท่านได้ในวันประกาศรายชื่อผู้สอบ)

วัน เวลา สถานที่สอบ
วัน :  เสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
เวลา :  เริ่มลงทะเบียน 09.15 - 09.45  น. เริ่มสอบเวลา 10.00 น.
สถานที่ :  ห้อง 305 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กรุณาอ่านรายละเอียด
และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน

ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลแล้วเท่านั้น

 

 *สมัครออนไลน์ในระบบก่อนแจ้งการชำระเงินทุกครั้ง!* 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับปริญญาตรี (มทส.)
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง เกณฑ์ผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ นศ. ระดับปริญญาตรี

สมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิ.ย. 63 (รับจำนวน 30 คน/รอบ)

Register / สมัครสอบ  >> คลิกที่นี่ <<

หมายเหตุ : นักศึกษาที่สอบครั้งแรก โดยดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ reg.sut.ac.th หรือติดต่อขอสอบกับ คุณธีระศักดิ์ ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา (โทร 044-223021) 

 

 

การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam)
  • ประกอบด้วยคำถาม 39-45 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที
  • ในการทดสอบความรู้ซึ่งจะแบ่งเป็นทางด้านไวยากรณ์ คำศัพท์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายในเชิงอนุมาน (implied meaning)ในภาษาอังกฤษ
  • ผู้สอบจะต้องมีความรู้ทางภาษาทั้งด้านรูปโครงสร้างทางภาษา (structure) และการสื่อความหมาย (meaning) เพื่อจะสามารถสื่อสารได้อย่างดี
  • ข้อสอบจะเน้นตรวจสอบความสามารถทางภาษาทั้งสองด้านซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความสามารถของผู้สอบได้ดีขึ้น
  • ข้อสอบเป็นข้อสอบแบบ computer-adaptive (ปรับเปลี่ยนข้อคำถามตามความสามารถของผู้สอบ) และคำตอบในแต่ละข้อของผู้สอบจะเป็นตัวกำหนดระดับความยาก-ง่ายของคำถามในข้อต่อไป
  • ให้ผลลัพธ์ในการสอบที่แม่นยำ สะท้อนถึงความสามารถของผู้สอบได้อย่างชัดเจน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม