ข่าว /

ประกาศเลื่อนการสอบ TOEFL ITP 4/63

ประกาศเลื่อนการสอบ TOEFL ITP 4/63

ประกาศเลื่อนการสอบ TOEFL ITP 4/63

>>คลิกที่นี่ ลิ้งก์การขอเลื่อนการสอบ/ขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนTOEFL ITP 4/63 

>>ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงินสำหรับขอคืนเงินค่าลงทะเบียน TOEFL ITP 4/63<<  

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเลื่อนการสอบหรือขอคืนเงินค่าลงทะเบียน
1. กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ในลิ้งก์ด้านบน
2. ดาวน์โหลดใบสำคัญรับเงิน โดยกรอกข้อมูลเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล ,ที่อยู่ตามบัตรประชาชน และเซ็นต์ชื่อตรง "ผู้รับเงิน" เท่านั้น ไม่ต้องใส่วันที่  
และสำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมข้อความกำกับ  
"ใช้สำหรับการขอคืนเงินค่าลงทะเบียน TOEFL ITP 4/63" เท่านั้น 
3. ท่านที่ประสงค์จะขอเงินคืนจะต้องนำส่งเอกสารใบสำคัญรับเงินตัวจริง 
โดยสามารถนำมาวางที่ รปภ. อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี หรือส่งไปรษณีย์มาที่ 
นางสาวชุติกาญจน์ อินทร์เอี่ยม
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
4. โดยปกติการดำเนินการจะใช้เวลา 5-7 วัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการส่งเอกสารของผู้สมัครสอบ)

 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม