ข่าว /

โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2563

โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2563
โครงการดีๆ จากเทคโนธานี
“โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2563”
พิเศษสำหรับสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มด้านการเกษตรและปศุสัตว์ รับส่วนลดค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 25%
เพื่อการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ 044-223313-4
อีเมล : LSU@sut.ac.th 
Line : @lsu_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม