ข่าว /

บริการตรวจหาปริมาณเอทานอล (Ethanol) ด้วยเครื่อง Gas Chromatography (GC)

บริการตรวจหาปริมาณเอทานอล (Ethanol)  ด้วยเครื่อง Gas Chromatography (GC)

บริการตรวจหาปริมาณเอทานอล (Ethanol) ด้วยเครื่อง Gas Chromatography (GC)
- สเปรย์แอลกอฮอล์
- เจลแอลกอฮอล์
- ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ต่างๆ
 
อัตราค่าบริการ
- ค่าบริการตัวอย่างแรก 1,900 บาท
- ค่าบริการตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 600 บาท
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ 044-223413 ถึง 4
อีเมล : LSU@sut.ac.th
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม