ข่าว /

หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านธุรกิจไก่เนื้อ (ไก่โคราช) แบบครบวงจร"

หลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตร (non degree)

หลักสูตร "การพัฒนาทักษะด้านธุรกิจไก่เนื้อ (ไก่โคราช) แบบครบวงจร"
Smart Innovative Entrepreneur

ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)
เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต
หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ โมฬี
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
ร่วมกับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

• จบหลักสูตรรับสัมฤทธิบัตร •

สามารถติดอาวุธกับธุรกิจใหม่...ด้วยความมั่นใจ...
เรียนได้ทุกที่...ทุกเวลา...
คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วรึยัง...

เปิดลงทะเบียน 9 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2563
เรียน 1 สิงหาคม - 31ตุลาคม 2563

• รับจำนวนจำกัด 300 คน เท่านั้น
• ค่าลงทะเบียนท่านละ 150 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี)

สมัครเข้าร่วมอบรม > คลิก <

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบ E-mail เพื่อรับ Username, Password ในการเรียนออนไลน์ (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนครบถ้วนสมบูรณ์)


สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หมายเลขโทรศัพท์ 044 224821, 4810
FB : เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
Line: @asp2018

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม