ข่าว /

รับสมัครลูกจ้างภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ระยะที่ 2)

รับสมัครลูกจ้างภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ระยะที่ 2)

เทคโนธานีเปิดรับสมัครลูกจ้างภายใต้โครงการ
จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) (ระยะที่ 2)


สมัคร  >> คลิกที่นี่ <<

ดาวน์โหลดใบสมัคร  >> คลิกที่นี่ << 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร >>คลิกที่นี่<<
 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม