ข่าว /

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (ระยะที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (ระยะที่ 2)

ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าโครงการฯ >>คลิกที่นี่<<

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก >>คลิกที่นี่<<

 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม