ข่าว /

เปิด!! อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ประจำปี 2563

เปิด!! อบรมผู้ขอใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ ประจำปี 2563

กรุณาอ่านรายละเอียด
และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลแล้วเท่านั้น
หากมีผู้แจ้งรายละเอียดการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครทันที

เปิดรับสมัครและชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. - 21 ส.ค. 63  
สมัครออนไลน์ในระบบก่อนแจ้งการชำระเงินทุกครั้ง

รับจำนวนรอบละ 53 คนเท่านั้น (นับเฉพาะผู้ที่ชำระเงินเท่านั้น)

►โปรดตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนชำระเงิน สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

รอบอบรม วันที่อบรม เวลา จำนวนผู้มีสิทธิ์
เข้าอบรม
ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 09.00 - 15.00 น. เต็มจำนวน
ครั้งที่ 11

เลื่อนวันอบรมจากวันที่ 30 ส.ค. 63 เป็น
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563

09.00 - 15.00 น. 20

ณ ห้อง 310 อาคารสุรพัฒน์ 1 (เทคโนธานี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

► แจ้งเลื่อนรอบอบรม ครั้งที่ 11 จากเดิมวันที่ 30 ส.ค. 63 เป็นวันที่ 6 ก.ย. 63 ◄

สมัครเข้าอบรม >คลิกที่นี่<

(ขณะนี้มีผู้แจ้งชำระเงิน ครั้งที่ 10     เต็มจำนวน   update เวลา 11.36 น.  01/07/2563 
(ขณะนี้มีผู้แจ้งชำระเงิน ครั้งที่ 11    20   คน) update เวลา 15.12 น.  10/07/2563 

 

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

ตรวจสอบรายชื่อ ครั้งที่ 10/63  >คลิก<

 

หมายเหตุ: การอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเท่านั้น ผู้เข้าอบรมจะต้องไปสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสายตา, ข้อเขียน, การขับขี่) ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ท่านสะดวกในลำดับต่อไป

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821
ในวันและเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 08.30- 16.30 น.)
E-Mail : asp.technopolis@gmail.com

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม