ข่าว /

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (ระยะที่ 2) (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างโครงการจ้างงานประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (ระยะที่ 2) (รอบที่ 2)

ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าโครงการฯ >>คลิกที่นี่<<

ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร "เพิ่มเติม" >>คลิกที่นี่<<

ส่งเอกสารและหลักฐานการโอนเงิน "Book Bank" >>คลิกที่นี่<<

 

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม