ข่าว /

อบรมหลักสูตร Steps to Academic Writing (60 hours)

อบรมหลักสูตร Steps to Academic Writing (60 hours)

    Steps to Academic Writing (60 hours)
    This course is for beginners. (A0-A1)
>>สมัครอบรมคลิกที่นี่<<   
>>ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร<<

คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้
และฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียน
ทั้งเพื่อการเรียนและการทำงาน

วัน-เวลาอบรม : จัดอบรมสัปดาห์ละ 3 วันๆละ 2 ชั่วโมง รวม 10 สัปดาห์
วัน-เวลาอบรม : จันทร์ / อังคาร / พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 19.00 น.
สถานที่อบรม : อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
เริ่มเรียน : วันที่ 17 สิงหาคม 2563

เปิดรับสมัครถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2563
รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น !


การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
- แจ้งชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรที่สมัคร
- แนบหลักฐานการชำระเงิน สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาใบขับขี่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งเอกสารมาที่ E-mail : tatd@sut.ac.th เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีเมลและการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะส่งอีเมล์ติดต่อกลับอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4821/0-4422-4810  โทรสาร 0-442244-814
อีเมล : tatd@sut.ac.th


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม