ข่าว /

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Refreshing for Nurse Practitioner Conference 2020

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Refreshing for Nurse Practitioner Conference 2020

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Refreshing for Nurse Practitioner Conference 2020
การพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ : การรักษาโรคทั่วไปทันยุค

**โปรดยืนยันการเข้าร่วม ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563
   

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2–4 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.

>>ตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันเข้าร่วม รุ่นที่ 1<<

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.

>>ตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันเข้าร่วม รุ่นที่ 2<<

>>ดาวน์โหลดกำหนดการ<<

>>ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ<<

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4821/0-4422-4810  โทรสาร 0-442244-814
อีเมล : tatd@sut.ac.th
LINE @ : @asp2018


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม