ประชาสัมพันธ์ /

การออกแบบและเดินสายระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับในภาคอุตสาหกรรม

การออกแบบและเดินสายระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับในภาคอุตสาหกรรม

ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตร
การออกแบบและเดินสายระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับในภาคอุตสาหกรรม

 
ค่าสมัครอบรม 
-  4,000 บาท / ท่าน 
หมายเหตุ : กรณีสมัครอบรมและชำระเงินก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2563 รับส่วนลดทันที 500 บาท 
จ่ายเพียง 3,500 บาท เท่านั้น!!!
 
สามารถโอนเงินได้ที่ 
ชื่อบัญชี มทส. เทคโนธานี – รายรับ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เลขที่บัญชี  707-2-23218-0
**เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ชื่อ - สกุล หรือ ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ออกใบเสร็จมาที่ อีเมล wasutha@g.sut.ac.th 
 
สอบถามเพิ่มเติมและแจ้งการชำระเงินได้ที่

 

Line @asp2018

 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม