ข่าว /

เทคโนธานี เปิดลงทะเบียนอบรมการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ: การรักษาโรคทั่วไปทันยุค

เทคโนธานี เปิดลงทะเบียนอบรมการพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ: การรักษาโรคทั่วไปทันยุค

การพัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ : การรักษาโรคทั่วไปทันยุค รุ่น 3 และ 4
สมัครและชำระเงินได้ถึงวันที่  9 ตุลาคม 2563
หากครบจำนวนจะปิดรับสมัครทันที !

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.

>>คลิกที่นี่เพื่อสมัครรุ่นที่ 3<< (แจ้งชำระเงินแล้ว 21 คน) อัพเดท 21/9/2020 เวลา 14.39น.

>>ตรวจสอบรายชื่อรุ่นที่ 3<<

 

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.

>>คลิกที่นี่เพื่อสมัครรุ่นที่ 4<< (แจ้งชำระเงินแล้ว 17 คน) อัพเดท 21/9/2020 เวลา 14.39น.

>>ตรวจสอบรายชื่อรุ่นที่ 4<<

 

>>กำหนดการ<<
>>ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม<<
>>ดาวน์โหลดหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรม<< **นำมายื่นในวันอบรม**
>>แนะนำที่พักรอบมทส.<<

การชำระเงิน
*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*
โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร
ชื่อบัญชี มทส.เทคโนธานี-รายรับ

ส่งหลักฐานการชำระเงิน
- แจ้งชื่อ-นามสกุล และรุ่นที่สมัคร
- แนบหลักฐานการชำระเงิน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล (เป็นรูปถ่ายได้) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ส่งเอกสารมาที่ E-mail : nursesut2020@gmail.com เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีเมลและการชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะส่งอีเมล์ติดต่อกลับอีกครั้ง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4821/0-4422-4810  โทรสาร 0-442244-814
อีเมล : nursesut2020@gmail.com
LINE @ : @asp2018


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม