ข่าว /

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สอบวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563

กรุณาศึกษาระเบียบการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร/ชำระเงิน และปฏิบัติตามให้ครบถ้วนก่อนสมัครและชำระเงิน  

หากนักเรียนยืนยันการสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ ฉะนั้นก่อนยืนยันการสมัครสอบให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร

 
 
 
 
ลงทะเบียนสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2563
ชำระเงินภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
 
 
 
 
*โปรดอ่านรายละเอียด เงื่อนไขการรับสมัครและขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างถี่ถ้วน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810 
อีเมล : tatd@g.sut.ac.th
LINE@ : @asp2020

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม