ข่าว /

หัวข้อข่าว
[ รับสมัครลูกจ้าง ] โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 800 อัตรา

ถูกปิดการแสดง โดยผู้ดูแลระบบ