ข่าว /

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Water Analysis

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ Water Analysis

 

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Water Analysis

น้ำอุปโภค น้ำบริโภค น้ำประปา น้ำดื่ม น้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำใช้ในฟาร์ม น้ำเสีย น้ำทิ้งตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งต่างๆ 

ชุดรายการทดสอบ :

·       ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำประปา (11 รายการ)  (pH, Color, Turbidity, Total Iron, Manganese, Total Hardness, TDS, Sulfate, Chloride, Nitrate, CN)

·       ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริโภค (12 รายการ) (pH, Color, Turbidity, Total Iron, Manganese, Sulfate, Chloride, Nitrate, Total Hardness, NonCarbonate Hardness, TDS, CN)

·       ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท (10 รายการ) (pH, Color, Turbidity, TS, Total Hardness, Chloride, Total Iron, Nitrate, Phenol, Sulfate)

·       ชุดการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก-ง/น้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร (รายการ) (pH, TSS, TDS , Settleable Solids,BOD,Sulfides,Grease & Oil,TKN)

 

 
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาคารสิริธรวิศวพัฒน์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314

 อีเมล LSU@sut.ac.th Line : @LSU_sut 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม