ข่าว /

โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2564

โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2564

 

โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2564

 

โครงการดี ๆ จากเทคโนธานี
โครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมด้วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2564”

พิเศษสำหรับสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มด้านการเกษตรและปศุสัตว์
>> รับส่วนลดค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 25%

เพื่อการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์ 044-223313-4
อีเมล : LSU@sut.ac.th
Line : @lsu_sut


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม