ข่าว /

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ครั้งที่ 3/64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ครั้งที่ 3/64

ทางศูนย์สอบให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงินเข้ามาทางอีเมลแล้วเท่านั้น
ทั้งนี้ ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาสอบรอบที่ 1 จากเดิมเวลา 10.30 น. เปลี่ยนเป็นเวลา 15.30 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ประกาศวันที่ 15 ก.พ. 64)

กำหนดการ เวลา รอบที่ 1 เวลา รอบที่ 2
ลงทะเบียน 13.30 - 14.00 น. 15.00 - 15.30 น.
เข้าห้องสอบ 13.50 - 14.00 15.30 น.
เริ่มสอบ 14.00 - 15.00 น. 15.30 - 16.30 น.

 

โปรดตรวจสอบรายชื่อเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการสอบ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2  >> คลิ๊กที่นี่ <<
(Announce list of test in the Round 1 and Roubd 2)

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ (Equip to prepare pn the test day) ดังนี้
1.  คอมพิวเตอร์ (Notebook)
2.  หูฟัง (Headphone)
3. บัตรประชาชน (Original ID Card, Original Passport)

หมายเหตุ :
- ไม่แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ Tablet หรือ Ipad เนื่องจากระบบสอบยังไม่รองรับอุปกรณ์ดังกล่าว
- ไม่แนะนำให้ใช้หูฟัง Bluetooth เนื่องจากอาจเกิดปัญหาระหว่างการสอบ

วัน เวลา สถานที่สอบ
วัน : ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : รอบ 1 เวลา 14.00 - 15.00 น. / รอบ 2 เวลา 15.30 - 16.30 น.
สถานที่ : ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน์ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Date Time and Place of the test
Date : Firday 5 March 2021
Time : Round 1 Time in the afternoon, Register at 1.30 - 2.00 pm. The test start at 2.00 - 3.00 pm.
and Round 2 Time in the afternoon, Register at 3.00 - 3.30 pm. The test start at 3.30 - 4.30 pm.
Place : Room 305 on 3rd floor, Technopolis, Suranaree University of Technology

หมายเหตุ : ในวันสอบหากผู้สอบไม่มาสอบในวันดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสอบรอบนี้ทุกกรณี

-------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 0-4422-4810,0-4422-4821    LINE : @asp2020
(สอบถามข้อมูลเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม