ข่าว /

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ครั้งที่ 3/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC ครั้งที่ 3/2564

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (Name list of TOEIC 3/2564) -

วัน เวลา สถานที่สอบ

วัน      :      เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564
เวลา   :      รอบเช้า = เริ่มลงทะเบียน 09.00 - 09.45  น. เริ่มสอบเวลา 10.00 - 12.30  น.
                  รอบบ่าย = เริ่มลงทะเบียน 12.30 - 13.30  น. เริ่มสอบเวลา 14.00 - 16.30  น.
สถานที่ :  ณ ห้อง214 ชั้น 2 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
Date Time and Place of the test
Date     :    Saturday 6 March 2021
Time     :    Register at 09.00 - 09.45 hr.  Start the test at 10.00 - 12.30 hr.
                Register at 12.30 - 13.30 hr.  Start the test at 14.00 - 16.30 hr.
Place    :    Room 214 on 2nd floor, Surapat 1 Technopolis , Suranaree University of Technology.
The test result will available 7 days after the test. Please receive the test result at Room Office on 2nd floor, Surasammanakhan,
Monday - Friday from 09.00 am to 16.30 pm.
 
 
 
สิ่งที่ต้องเตรียม


นักศึกษา : บัตรนักศึกษาตัวจริงที่ไม่หมดอายุ หรือ เอกสารรับรองการเป็นนักศึกษา ที่ไม่เกิน 30 วัน
และ บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุและมีรูปถ่ายชัดเจน (หากภาพถ่ายไม่ชัดเจนให้เตรียมใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย)
บุคคลทั่วไป : บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุและภาพถ่ายชัดเจน (หากภาพถ่ายไม่ชัดเจนให้เตรียมใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย)
บุคลากร มทส. : บัตรพนักงาน มทส. และบัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุและภาพถ่ายชัดเจน
(หากภาพถ่ายไม่ชัดเจนให้เตรียมใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดมาด้วย)

สิ่งที่ห้ามนำเข้าห้องสอบ 

เครื่องเขียนทุกชนิด (ทางเจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ในห้องสอบแล้ว)
เหรียญบาท ซิมการ์ด นาฬิกาข้อมือ กระเป๋าถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 

 

***หากพบข้อผิดพลาดหรือเหตุอื่นๆกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบก่อนวันสอบ 3-7 วัน
หากเกินจากนี้จะถือว่าผู้สอบสละสิทธิ์

 

 
 
 
 

 

สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821
โทรสาร 0-4422-4814
E-mail : toeicsut@gmail.com
LINE Add : @asp2020


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม