ข่าว /

ประกาศรับผลคะแนนสอบ TOEIC ครั้งที่ 4/64

ประกาศรับผลคะแนนสอบ TOEIC ครั้งที่ 4/64
ประกาศรับผลคะแนนสอบ TOEIC ครั้งที่ 4/64
รอบสอบ วันที่ 3 เมษายน 2564

 
รับได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 23 เมษายน 2564
 
ที่หน่วยบริการอบรมสัมมนา (ฝั่งห้องน้ำชาย) ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร
เวลา 09.00 - 16.30 น. (เว้น 12.00-13.00น.)
ในวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ - หยุดนักขัตฤกษ์)
*โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นเพื่อรับผลคะแนน
 
Receive your TOEIC test result (Test date3 April 2021at Surasammanakhan (2 Floor )
on 8th - 23rd April 2021 from 9.00am  – 4.30pm
by showing your original ID Card/passport.
Please DO NOT ask for result by telephone/fax/e-mail.
 
 
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821  
E-mail : toeicsut@gmail.com
Line Add : @asp2020

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม