กิจกรรม /

[ประกาศเลื่อนอบรม!!] Train the Trainer หลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากรพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016: ตามมาตรฐานสากล MOS

[ประกาศเลื่อนอบรม!!] Train the Trainer หลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากรพร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016: ตามมาตรฐานสากล MOS

 

ประกาศ!! ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อ
และการอบรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมโครงการ TRAIN THE TRAINER หลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร พร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016: ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate วันที่ 7-8 เมษายน 2564 นั้น
 
ทั้งนี้ เทคโนธานีขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อและการอบรมดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยจะแจ้งวันประกาศรายชื่อและการอบรมอีกครั้งผ่านทางอีเมลและเว็บไซต์ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Line ID : @asp2020
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เข้าร่วมโครงการ TRAIN THE TRAINER

หลักสูตรอบรมการเป็นวิทยากร พร้อมสอบวัดความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม
Microsoft Office 2016: ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate

Train the Trainer คือ การค้นหาผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate เพื่อเป็นวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ประจำหลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016: ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate ให้กับทางเทคโนธานี

Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate คือ ใบรับรองความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ที่เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Office Specialist ได้ที่นี่  >>คลิ๊ก<<

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมอบรม
ผู้สมัครที่ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ประจำหลักสูตรอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Office 2016: ตามมาตรฐานสากล MOS (Microsoft Office Specialist) Certificate ให้กับทางเทคโนธานี ตามเงื่อนไขที่เทคโนธานีกำหนด

-------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร. 0-4422-4810, 4821
LINE ID : @asp2020

 

 

 

 


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม