ข่าว /

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบTOEFL ITP 4/64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบTOEFL ITP 4/64

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 

 

สำหรับการจัดสอบ TOEFL ITP รุ่นที่ 4/64

The details of TOEFL ITP 4/64
 

วัน เวลา สถานที่ ในการสอบ

Date Time and Place

วันสอบ :
เสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564

Date : 
Saturday 17 July 2021
 
 
เริ่มลงทะเบียน  :  เช้า 09.00 – 09.30 น. / บ่าย 13.00 - 13.30 น.
เข้าห้องสอบ : เช้า 09.45 น. / บ่าย 13.45
เริ่มทำการสอบ : เช้า 10.00 – 12.30 น. / บ่าย 14.00 - 16.30 โดยประมาณ
สถานที่สอบ : ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี
(อาคารที่มีธนาคารไทยพาณิชย์/ศูนย์หนังสือจุฬา)
Time In the morning, Register at 09.00 – 09.45.  The test start at 10.00 – 12.30  
Time In the afternoon, Register at 13.00 – 13.45.  The test start at 14.00 – 16.30  
Place : Room 310 on the 3rd floor, Surapat 1 
 
 
สิ่งที่ต้องเตรียมในการสอบ
Documents required for Test Date
-         บัตรประชาชน / Original ID card (Valid) (If the picture is not clear, please bring the Original Driver License (Valid)) 

           Original passport

-         บัตรนักเรียน (สำหรับนักเรียน วมว./ รสว.) / Original Student Card and (ValidID Card (Valid). Please dress up in the university form or proper dress code
-         หากต้องการส่งผลสอบทางไปรษณีย์ มีค่าบริการ 50 บาท 
 
** ทั้งนี้ในห้องสอบมี ดินสอ ยางลบ ไว้สำหรับผู้สอบแล้ว**
On examination day is not allowed. 
Test taker strictly not to bring these things into the test room. 
Such as stationery bags (pens, pencils, erasers, pieces of paper). Mobile, watch, key, coin, etc. 
(The TOEFL ITP Test Center has prepare pen pencil and eraser in the room and there will be a room for checkroom
 
 
 
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821
E-mail : toeflitp.sut@gmail.com
LINE Add : @asp2020

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม