ข่าว /

ประกาศรับสมัครคณะอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ประกาศรับสมัครคณะอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ประกาศรับสมัคร
คณะอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community)ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area - based Innovation for Community) 
……………………….
- เพื่อส่งเสริมและนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 
#สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อได้รับการคัดเลือก
+สนับสนุนการพัฒนาและยกระดับชุมชน ไม่เกิน100,000บาท/โครงการ
+เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและเอกชน
 
***เปิดรับสมัครวันนี้ - 21 มิถุนายน 2564
สนใจส่งข้อเสนอโครงการ สแกน QR Code
หรือคลิ๊ก Link รับสมัคร >>Click<<
 
แบบฟอร์มเสนอโครงการ >>Click<<
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่
หน่วยบริการวิชการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร. 0-4422-4820

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม