ข่าว /

บริการทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็งวัสดุระดับนาโน

บริการทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็งวัสดุระดับนาโน

บริการทดสอบด้วยเครื่องวัดความแข็งวัสดุระดับนาโน

Ultra Micro Vicker Hardness (Nano test)

 

Ø ทดสอบความแข็งของวัสดุ

Ø ทดสอบแรงกระแทก

Ø ทดสอบแรงกระแทกด้วยความถี่สูง

Ø ทดสอบความแข็งวัสดุในของเหลว

Ø ในตัวอย่าง เหล็ก โลหะ ชิ้นงาน วัสดุต่างๆ

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)

โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314

 อีเมล LSU@sut.ac.th Line : @LSU_sut


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม