ข่าว /

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสรรมถนะ รุ่นที่ 1

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสรรมถนะ  รุ่นที่ 1

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสรรมถนะ
หลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นด้านอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รุ่นที่ 1

 
มทส. เปิดหลักสูตรการเรียนระยะสั้น สำหรับผู้ที่สนใจ ผู้ประกอบการ, บุคลากรภาครัฐ/เอกชน, บัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1 เปิดหลักสูตรให้เรียนด้วยกัน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ และสาขาด้านอากาศยานไร้คนขับ
 
มาร่วมกันเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Newskill) ต่อยอดความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเอง (Upskill/ Reskill) กับการเรียนรู้ที่ไม่มีอันสิ้นสุด เพื่อขับเคลื่อนสมรรถนะกำลังคนในการขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรม และประเทศไทย
 
ลงทะเบียน เรียนฟรี...!! ตลอดหลักสูตร 
เรียนจบรับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร
 
• ระยะเวลาเรียน 2 เดือน (พ.ค. - ก.ค. 65)
 
• รูปแบบการเรียน : Hybrid
    - เรียน Online ผ่านระบบ SUT X-Lane และ Zoom Meeting
    - Workshop/ ฝึกงาน ณ สถานประกอบการ
 

 
กำหนดการ :
วันที่ รายละเอียด
23 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศหลักสูตร ผ่านระบบ Zoom Meeting
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 เรียนหลักสูตร Non-degree
(ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ)
กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 ติดตาม/ประเมินผล
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

*หมายเหตุ : กำหนดการอย่างละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

‼ ตารางเรียน สาขาด้านการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ

‼ ตารางเรียน สาขาด้านอากาศยานไร้คนขับ

 

ผู้สมัครที่มีในประกาศรายชื่อ โปรดกรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 20 พ.ค. 65 (โดยรายละเอียดต่าง ๆ จัดส่งผ่านอีเมล)

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน สาขาการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ >>คลิ๊ก<<

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน สาขาอากาศยานไร้คนขับ >>คลิ๊ก<<
 


 
* ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน  :
1. สมัครสมาชิก และลงทะเบียนเข้าร่วมสาขาที่ท่านสนใจเรียน (อ่านวิธีการสมัคร >>คลิ๊ก<<)
2. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนภายในระบบสมัคร
3. ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม (ดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์)
4.
ส่งหลักฐานหนังสือรับรองฯ (ในข้อที่ 3) มาที่อีเมล brainpowerskill@gmail.com เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบอีเมลกลับภายใน 2-3 วันทำการ ผู้สมัครที่ได้รับอีเมลตอบกลับจะถือว่า "การสมัครของท่านเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์"
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
 
‼ ดาวน์โหลด หนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม >>คลิ๊กที่นี่<<
 
 
► ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 18 พ.ค. 65
► เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 16 พ.ค. 65
สมัครเข้าร่วมอบรม >>คลิ๊ก<<

 
พบกับหลักสูตรประกาศนียบัตร 2 สาขาวิชา ดังนี้
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยบริการอบรมสัมมนา
โทร. 044-224810, 044-224821
LINE ADD : @asp2020

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม