ข่าว /

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ HMI Touch Screen ร่วมกับ PLC และอุปกรณ์เครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ HMI Touch Screen ร่วมกับ PLC และอุปกรณ์เครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรม

เชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

หลักสูตรการประยุกต์ใช้ HMI Touch Screen ร่วมกับ PLC และอุปกรณ์เครื่องมือวัดในภาคอุตสาหกรรม

>> อบรมระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565

ณ ห้องสัมนาและห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

>> เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึง 6 มิถุนายน 2565

>> วันที่ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565

>> ค่าลงทะเบียน

  • บุคคลทั่วไป 4,000 บาท
  • ศิษย์เก่า มทส. 3,600 บาท

>> รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น

*** กรณีมีผู้สมัครยืนยันการชำระเงินน้อยกว่า 15 ท่าน ทางเทคโนธานีจะเลื่อนวันอบรมไปก่อนและทำการสำรวจวันอบรมใหม่ ผ่านทาง E-mail ของท่าน เมื่อได้วันอบบรมใหม่แล้วจะทำการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเพิ่มเติมจนครบจำนวน และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้ง (ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี หากผู้สมัครชำระเงินแล้วและไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้)

รายละเอียดหลักสูตร

ภาคทฤษฎี

  • อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานควบคุมและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ความรู้เรื่อง Bit and word
  • ความรู้ทั่วไปของการควบคุมระบบอัตโนมัติด้วย PLC, sensor, input, output, ตัวย่อของอุปกรณ์ภายใน PLC
  • Ladder Diagram, คำสั่งพื้นฐานทาง output, Internal relay, Timer, Counter
  • Ladder Diagram, Function ทางคณิตศาสตร์, การเปรียบเทียบ

ภาคปฏิบัติ

Work shop 1: ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเขียน PLC ด้วย Ladder Diagram

Work shop 2: การเขียนโปแกรม PI Studio ในงาน HMI Touch Screen

Work shop 3: ปฏิบัติการเกี่ยวกับ HMI ในหัวข้อ smart farm control and monitoring และ การควบคุมมอเตอร์

Work shop 4: การเชื่อมต่อ Power Meter, Temperature and Humidity, Water Meterร่วมด้วย เข้า PLC ด้วย Modbus RTU RS485อ่านด้วย Modbus Poll

Work shop 5: การเชื่อมต่อ INVเข้า PLC ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์

Work shop 6: การใช้เครื่องอ่าน QR Code ร่วมกับ HMI ส่งเข้า PLC

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. นักศึกษา (ปริญญาตรี-ปริญญาโท) และนักศึกษาที่สนใจ

2. บุคคลากร (ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่)

3. กลุ่มบริษัท ช่างเทคนิค และประชาชนทั่วไป

ขั้นตอนการสมัครอบรมมีดังนี้

  1. สมัครสมาชิก
  2. ลงชื่อเข้าสู่ระบบและสมัครอบรมหลักสูตรที่ท่านสนใจพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  3. ชำระเงินและยืนยันการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
  4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมได้หลังจากยืนยันการชำระเงินภายใน 1 – 2 วันทำการ

 

การชำระเงิน

*สำหรับการชำระเงินให้ชำระโดยการโอนเงินเท่านั้น*

โดยสามารถชำระเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มทส. เทคโนธานี – รายรับ

 

สมัครอบรม/ยืนยันการชำระเงิน/ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม >> คลิก <<

ดาวน์โหลดคู่มือการสมัครสมาชิกและสมัครอบรม >> คลิก <<

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรม >> คลิก <<

Google Map สถานที่จัดอบรม >> คลิก <<

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

หน่วยบริการอบรมสัมมนา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท์ 0-4422-4810, 0-4422-4821

หรือ Line : @asp2020


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม