ข่าว /

หลักสูตร พื้นฐานนิรภัยการบินและนักบินโดรนในระยะสายตา

หลักสูตร พื้นฐานนิรภัยการบินและนักบินโดรนในระยะสายตา

 

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

หลักสูตร "พื้นฐานนิรภัยการบินและนักบินโดรนในระยะสายตา"
Basics of Aviation Safety and Intro to RemotePilot Visual Line of Sight for Drone

♥ เจาะลึกเนื้อหาที่นักบินโดรนควรรู้...เนื้อหาแน่นจัดเต็ม และฝึกปฏิบัติจริง

♥ การันตีการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันโดรน DTI-UTC


อบรมวันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2565 ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง

*ฟรี...ค่าลงทะเบียน!!
หมายเหตุ : ผู้สมัครเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าที่พักของท่านเอง

• เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ - 23 พ.ค. 65
• รับจำนวน 40 คน เท่านั้น!!
• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 25 พ.ค. 65

► ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการกรอกแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม


 
* ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน  :
1. สมัครสมาชิก และลงทะเบียนหลักสูตรที่ท่านสนใจ (อ่านวิธีการสมัครและลงทะเบียน >>คลิ๊ก<<)
2. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนภายในระบบสมัคร
3. ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรมจากผู้บังคับบัญชา (ดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์)
4. 
ส่งหลักฐานหนังสือรับรองฯ (ในข้อที่ 3) และหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท มาที่อีเมล brainpowerskill@gmail.com เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตอบอีเมลกลับภายใน 2-3 วันทำการ ผู้สมัครที่ได้รับอีเมลตอบกลับจะถือว่า "การสมัครของท่านเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์"
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
 

‼ ดาวน์โหลด หนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม >>คลิ๊กที่นี่<<


‼ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม >>คลิ๊ก<<

กำหนดการอบรม >>คลิ๊ก<<


 
สอบถามรายละเอียดเพิ่ฟมเติม : หน่วยบริการอบรมสัมมนา
โทร. 044-224810, 044-224821
LINE ADD : @asp2020

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม