ข่าว /

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานฟาร์ม

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานฟาร์ม

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานฟาร์ม

-------------------------------------------
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการการยกระดับมาตรฐานด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ด้วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน เพื่อการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ปีงบประมาณ 2566
• เพื่อการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)
• พิเศษสำหรับสำหรับผู้ประกอบด้านการเกษตรและปศุสัตว์
• รับส่วนลดค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 25%.
 
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม