ประชาสัมพันธ์ /

บริการตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำและอาหาร Microbiological Analysis

บริการตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำและอาหาร Microbiological Analysis

บริการตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำและอาหาร
Microbiological Analysis
-------------------------------------------
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU) เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้บริการตรวจหาจุลินทรีย์ในน้ำและอาหาร ดังนี้
:: ตรวจหาจุลินทรีย์ทั่วไป
:: จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ
:: ในตัวอย่าง น้ำ อาหาร นมและผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องดื่มต่างๆ
 
 
#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา)
โทรศัพท์ 044-22313 หรือ 044-223314
อีเมล : LSU@sut.ac.th
Line : @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม